TELJESÍTMÉNY FÜZET

Teljesítmény füzet

 

Tájékoztatás  a MEOE Szövetség részéről a tenyésztők felé

A MEOESZ Elnöksége az alábbi határozatot hozta:

12/2020.(03.24.) MEOESZ E határozat:

Az Elnökség a 69/2019.(09.24.) sz. és 91/2019.(12.19.) sz. MEOESZ E határozattal megállapított Törzskönyvezési szabályzat 15/A.§. rendelkezését az alábbiak szerint módosítja, és állapítja meg annak hatályos szövegét:

 

 

„15/A.§. A teljesítmény füzet

Minden a MEOESZ által vezetett törzskönyvben rögzített egyed részére a származási lap, regisztrációs lap kiadásával továbbá a honosítás megtörténtével egyidejűleg kötelezően kiállításra kerül egy ún. teljesítmény füzet. Nem kötelező a teljesítményfüzet kiállítása, kiváltása azon egyedre, amelynek részére a törzskönyvi nyilvántartásba vételével egyidejűleg exportpedigree kiállítására is sor kerül. A teljesítmény füzet szolgál arra, hogy az iratban törzskönyvi nevével, törzskönyvi és chip számával azonosított egyed élete során küllem és teljesítmény eredményeit az eredményt generáló rendezvény szervezője –maga a MEOESZ vagy annak tagszervezete- aláírásával és pecsétjével hitelesítve rögzítse. A teljesítmény füzet sorszámozott nyomtatványként sorszámozott oldalakkal kerül kiállításra és amennyiben abban a rendelkezésre álló bejegyzések helye betelik, újabb füzet kiváltásával lehet a további bejegyzéseknek helyet biztosítani. A jelen 15/A.§. rendelkezéseit a 2020. május 01-én vagy azt követően benyújtott alombejelentővel, honosítási kérelemmel beadott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni. Teljesítményfüzetet a jelen szabályzat szerint nem kötelező esetekben is lehet igényelni. A teljesítmény füzet mintája a jelen szabályzat mellékletét képezi.

A határozatot az Elnökség 7 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazattal hozta meg.”

Egyben a MEOESZ Elnöksége megállapította a teljesítményfüzet árát is a MEOESZ díjtáblázatában, annak ára 1.000,-Ft.

A fentiek alapján tájékoztatom a tenyésztőket, hogy 2020. május 01. napjától a MEOESZ bővíti szolgáltatásai körét: követve a nemzetközi gyakorlatot, bevezetünk egy részben univerzális felhasználási körű, kétnyelvű, egységes tartalmú és kinézetű teljesítményfüzetet. A teljesítményfüzet kiváltása a törzskönyvi rögzítésre kerülő valamennyi kiskutya esetében kötelező a törzskönyvi rögzítés mellett, kivételt képez ez alól az az eset, amikor a törzskönyvi nyilvántartásba vételével egyidejűleg exportpedigree kiállítását is kérik a kutyára. Tehát csak akkor nem kötelező a teljesítményfüzet, ha a törzskönyvezéssel egyidejűleg kérik az exportpedigreet.

Nyomatékosan felhívjuk tehát a tenyésztők figyelmét, hogy a 2020. május 01. napjától benyújtott alombejelentők esetén a fizetendő díj a törzskönyvezés 6.000,-Ft díja és a teljesítmény füzet 1.000,-Ft-os díja, azaz mindösszesen 7.000,-Ft/kiskutya, kivéve ha ezzel egyidejűleg exportot is kérnek, mert akkor az 1.000,-Ft megfizetése nem szükséges. Honosítási kérelmek esetén a fizetendő díj 2020. május 01-től a honosítás 6.000,-Ft díja és a teljesítményfüzet 1.000,-Ft díja, mindösszesen 7.000.-Ft.

Ugyanakkor mód van arra, hogy a nem kötelező esetekben is kérjen a tenyésztő teljesítményfüzetet a kiskutyához.

Tájékoztatjuk továbbá a tenyésztőket, hogy a MEOESZ Elnöksége határozatot hozott arról is, hogy 2020. március 25. napjától határozatlan időre felfüggeszti az ivartalanítási támogatások kifizetését. Ezt követően tehát nincs mód arra, hogy a korábbiak szerint az ivartalanítás költségekhez a MEOESZ hozzájáruljon.

 

Budapest, 2020. március 24.

Korózs András elnök

MEOE Szövetség

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM KEDVES TAGJAINK!

Egyesületünknél már elérhető a 2020 évi Szövetségi Kártya, mely minden MEOESZ kedvezmény igénybevételére feljogosít.

MEPE/ Magyar Ebtenyésztők Pécsi Egyesületének tagdíját átutalással is rendezheti, illetve irodánkban is befizetheti. Ennek díja: 9000 Ft.

ÁTUTALÁS:
-Kérjük az egyesület bankszámlájára a :
OTP Banknál vezetett 11731001-20204828-00000000 szla.számra
-Közleményben kérjük feltüntetni: A Tag nevét és Tagdíj 2020.
-emailban küldje el a meoepecs@gmail.com címre az igazolást , a tag nevét, címét, emailcímet; az email tárgyaként kérjük írja be: Tagdíj 2020.
-Amint megérkezik a számlánkra a tagdíj, először emailban , majd postán küldjük a tagsági kártyát.
-Regisztráljuk és aktiváljuk a MEOESZ tagsági rendszerében, hogy igénybe tudja venni elektronikusan is a kedvezőbb szolgáltatásokat!

Köszönettel: MEPE Vezetősége!

Kérdés esetén: Varga Andrea: +36308364582

 

 

 

 

IRODÁNK ELÉRHETŐSÉGE MEGVÁLTOZOTT:

                                   Figyelem!

Irodánk következő klubnapja :2019.November 4!!!

 

                        !!FONTOS INFORMÁCIÓ!! 

      EGYESÜLETÜNKBEN ELVÉGEZHETŐ A                                TULAJDONJOG ÁTÍRÁS !

                     (kivéve a Magyar fajtákat)

     Szolgáltatási díjak:

                                 Tagoknak:          szöv.kártyával nem                                                                      rendelkezőknek:     

Tulajdonjog átírás:    5000 ft                      10000ft

 

 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS: Minden hónap első HÉTFŐ 15-17 óra között.
Ügyfelfogadási időn kívül az alábbi telefonszámokon állunk rendelkezésre

Elnök:+36 30 933 2844 / Siklósi Béla 

 

Ügyfélfogadási idõn kívül:

 

  Varga Andrea:+36/30 8364582

 

 

 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2019.-évi tagdíj összege változatlanul 9000ft, mely tartalmazza a szövetségi kártya díját.

Aki nem tart igényt a szövetségi kártyára annak részére a tagdíj 6000 ft. A 14 év életkor alattiakat és a 65 év felettieket 50 % kedvezmény illeti meg.

 

 

CACIB 2016