A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK

Az egyes osztályokban elérhető minősítések:

- kitűnő - kék szalag
- nagyon jó  - piros szalag
- jó  - sárga szalag
- megfelelő - zöld szalag

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró, különös tekintettel azoknál a fajtáknál, ahol többféle szín, méret és szőrváltozat van.

Országos CAC kiállításokon a MEOE Elnöksége által meghatározott fajtáknál színenként történhet a győztes címek kiadása, amely eltérhet a nemzetközi előírásoktól.

Egyéb kiadható címek:

            CACIB: nemzeti színű zsinór arannyal és kártya, amely igazolja, hogy a kutya az adott kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni „az FCI visszaigazolásának fenntartásával”.

            a) CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken az FCI ezt külön engedélyezte.

            b) A CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta.

            c) A CACIB várományt a növendék-, nyílt-, munka- és győztes osztály kitűnő I.győztes (CAC) címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja.

            d) A CACIB váromány kiadása nemenként történik és fajtákon belül szín, szőrzet és nagyság tekintetében az FCI előírásai az érvényesek.

            e) Abban az esetben, ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja azon a kiállításon, akkor  minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB várományt   kiadja. A kijelölt bíró jogosult a CACIB javaslat kiadására és egyedül határoz anélkül,  hogy ebben a kérdésben valakivel is tanácskozna.

            f) A CACIB váromány visszaigazolásának feltételeit az FCI előírásai tartalmazzák, ezek meglétét a bíró nem vizsgálhatja a kiállításon.

             Reserve CACIB: nemzeti színű zsinór ezüsttel és kártya. A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyához behívja a CACIB várományt elnyert kutya osztályában kitűnő II.Res.CAC minősítést kapott kutyát és ebből a konkurenciából választja ki a Reserve CACIB kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res.CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB címet, ha a CACIB címet kapott kutya nem lenne jelen.

HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES (HFGY): arany zsinór és kártya

            A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztálygyőztes kutya konkurál a címért, nemre való tekintet nélkül.

            a) abban, hogy a fajtagyőztes cím kiadható legyen, a bírónak tekintettel kell lennie arra, hogy a kutya kvalitásai ennek a címnek megfeleljenek és a fajtagyőztes kutya méltó reprezentása legyen fajtájának.

            b) abban az esetben, ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja azon a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY címet kiadja.

HUNGÁRIA DERBY GYŐZTES (HDGY) piros-fehér zsinór

A MEOE évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez.

A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden előző évben született kutya, amelyik ezen a derby kiállításon, a bírálat napján a 9. hónapos kort betöltötte és kitűnő minősítést kapott a fiatal, növendék, nyílt, munkaosztályban, valamint győztes osztályban.

A MEOE Elnöksége egyes fajtáknál nagyság és szín szerint a HDGY cím kiadásánál – hasonlóan a CAC cím kiadásához – eltérést engedélyezhet.

FIATAL KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I., HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellé az évszámot is fel kell tüntetni minden esetben.

KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. győztes címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.

Azoknál a fajtáknál, ahol több szín és méret létezik, a MEOE Elnökségének határozata szerint kell eljárni. A bírálati lapra minden esetben a cím mellé fel kell tüntetni az évszámot is.

TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ, TENYÉSZTÉSI DÍJ

Tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi CACIB kutyakiállításon lehet kiadni.
A tenyészcsoportban a rangsort a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.

Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három, azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges.

A nevezés további feltétele a külön nevezési díj befizetése. Nem CACIB kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata. Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhető ez a verseny.

FAJTACSOPORTGYŐZTES (Best of Group BOG)

Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoport beosztásnak megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában.

A vezetőbíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az FCI bírói szabályzatában foglaltakra.

A fajtacsoportot bíráló bíró általában az első és második helyezett kutyát választja ki, akik  a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve „reserve fajtacsoportgyőztes” (Res.BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

A NAP LEGSZEBB KUTYÁJA (Best of Day BOD)

                        - 2 napos CAC, CACIB kiállítás esetén mindkét napon /ha nem BIS cím kerül kiadásra/ a vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül.

Az első helyezett a „nap legszebb kutyája” címet kapja /BOD/, míg a második helyezett „reserve napgyőztes” /Res.BOD/ címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.

A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KUTYÁJA (Best in Show BIS)

A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a „Kiállítás Legszebb Kutyája” címet kapja (BIS), míg a második helyezett a „Reserve Győztes” (Res.BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.

A MEOE a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet, pl.: „Fiatal Felvezetők Versenye”, „Kutyapárok Versenye”. Ezen versenyekre minden esetben a fajtacsoportgyőztesek kiválasztása előtt kerül sor. Ezeknek a szabályait az Elnökség külön megállapíthatja. Ezekre helyszíni nevezés lehetséges.

A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezetőbírónak.

Champion kiállítás speciális szabályai    

A MEOE évente egy alkalommal champion kiállítást rendez, amelyre nevezni az alábbi címek birtokában lehet:

- Hungária Junior Champion

- valamely ország nemzeti championja

- nemzetközi szépségchampion

Ezen a kiállításon a kutyák csak kitűnő minősítést kaphatnak, részletes bírálati leírásban nem részesülnek, kivéve azokat, amelyeknél a bíró nem kívánja kiadni a kitűnő minősítést.

A champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők, koruktól függetlenül, nemenként.

A bíró csak sorolást végez és az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év championja címet.
A champion kan és szuka összevetésével dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese (ChHFGY) címet.